دلیل التنقیح المقالة للمؤلفین

 | تاریخ ارسال: 2024/02/6 | 
نویسندة گرامی
برای انجام اصلاحات مقاله و ارسال فایل‌های اصلاح‌شده به نکات زیر توجه فرمایید:
 برای انجام اصلاحات، پس از ورود به سامانه و صفحة‌المستخدم خود، در انتهای صفحه، روی گزینه «جاهز للتنقیح من قبل المرسل» کلیک کنید و در صفحه جدید ابتدا از قسمت ملف المقالة  نظرات داوران را مشاهده فرمایید.
بعد از مشاهده نظرات داوران و اصلاح فایل‌ها، مجدداً از طریق صفحه شخصی روی گزینه «جاهز للتنقیح من قبل المرسل»  کلیک کرده و این بار گزینه ویرایش و تغییر فایل را انتخاب کنید تا وارد صفحه ویرایش شوید و مراحل را یکی پس از دیگری تکمیل نمایید تا آخرین مرحله که تأیید و ادامه است (به یاد داشته باشید تا زمانی که ایمیل تاییدیه دریافت مقاله اصلاح‌شده از سامانه به ایمیل شما ارسال نشده باشد به منزله این است که کار ارسال بازنگری ناتمام است).
 نکات مهم:
١.  لطفاً نسخه بازنگری‌شده را بر اساس شیوه‌نامه مجله (که شرایط آن در قسمت دلیل المؤلفین سامانه آمده است) و همچنین نظر داوران، اعمال نموده و به صورت کامل از طریق سامانه ارسال فرمایید. (به یاد داشته باشید که تعداد کلمات مقاله از ٨٠٠٠ کلمه فراتر نرود.)
٢. حتما قسمت‌های تغییر کرده مقاله را هایلایت کنید و یا با کامنت مشخص کنید تا داور نهایی متوجه تغییرات انجام گرفته شود.
٣.  نامه‌ای در پاسخ به داوران بنویسید و در آن به شرح اصلاحاتی که در مقاله انجام داده یا نداده‌اید بپردازید. پاسخ هر داور را به صورت جداگانه و در یک فایل قرار دهید: (برای مثال پاسخ داور اول ....... پاسخ داور دوم ...... به صورت بند بند بنویسید) و در صورتی که با نظر داوری مخالفت دارید و تمایلی به اصلاح مورد مذکور ندارید با دلیلی موجه، نظر خود را شرح دهید.
لازم است نامه پاسخ به داوران در هر دو فایل ملف المقال الرئیسی (فایل اصلی اصلاح‌شده با ذکر اطلاعات کامل نویسنده) و فایل ملف مقال المستخدم من دون أسماء (فایل اصلاح‌شده بدون کوچکترین اطلاعاتی از  نویسندگان) قرار داده شود و هر دو فایل در سامانه بارگذاری شود.
حتما توجه داشته باشید که چکیده انگلیسی و منابع به تأیید یک متخصص مترجمی زبان رسیده باشد و لطفا از ارسال چکیده‌ها و منابعی که توسط google ترجمه ناقص و غیراصولی شده است خودداری فرمایید.

عدد التصفح: 155 مرة   |   مرات الطبع: 12 مرة   |   عدد الإرسال إلى آخرين: 0 مرة   |   0 تعليق

مجلة دراسات في السردانیة العربیة

التصمیم و البرمجة : یکتاوب افزار شرق

© 2024 | Studies in Arabic Narratology

Designed & Developed by : Yektaweb